Отинійська громада
Івано-Франківська область, Коломийський район

Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

Дата: 08.07.2022 17:32
Кількість переглядів: 248

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 13 липня 2011 р. № 753 
Київ

Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 475 від 23.09.2014 
№ 1169 від 30.12.2015 
№ 312 від 10.04.2019 
№ 716 від 21.06.2022}

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1169 від 30.12.2015}

1. Затвердити Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що додається.

2. Міністерству економіки, Міністерству оборони, Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Державному центру зайнятості, Державній службі з надзвичайних ситуацій в разі потреби надавати в межах компетенції роз’яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 716 від 21.06.2022}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 липня 2011 р. № 753

ПОРЯДОК 
залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що виконуються під час запровадження трудової повинності (далі - суспільно корисні роботи), а також регулює питання соціального захисту працездатних осіб, що залучаються до їх виконання.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 475 від 23.09.2014№ 716 від 21.06.2022}

2. Дія Порядку поширюється на військове командування, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування або військові адміністрації (у разі їх утворення), а також підприємства, установи і організації незалежно від форми власності (далі - підприємства).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 475 від 23.09.2014}

суспільно корисні роботи - види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 475 від 23.09.2014}

трудова повинність - короткостроковий трудовий обов’язок у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, що не потребує обов’язкової згоди особи, стосовно якої запроваджується такий трудовий обов’язок.

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 475 від 23.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законах України “Про правовий режим воєнного стану”“Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”“Про основи національного спротиву” і Кодексі законів про працю України.

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 716 від 21.06.2022}

4. Військове командування може самостійно або із залученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій (у разі їх утворення) приймати рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт, яке доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 716 від 21.06.2022}

У рішенні зазначаються обставини, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і несприятливі фактори техногенного, природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У рішенні також зазначаються:

обґрунтування необхідності залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт;

критерії відбору таких осіб, зокрема, за віком, професією, спеціальністю (у разі потреби);

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

перелік груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, їх орієнтовна чисельність та порядок взаємодії у разі їх створення;

{Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

вид, перелік видів суспільно корисних робіт, до виконання яких залучаються працездатні особи;

{Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

межі території, транспортні маршрути (або організація доставки до місця проведення суспільно корисних робіт) та найменування об'єктів, де планується виконання зазначених робіт;

{Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

місце та час збору працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, строк їх виконання;

посадові особи, які відповідають за інформування, оповіщення та збір зазначених осіб;

замовник (підприємство, установа, організація) суспільно корисних робіт, де працюватимуть такі особи;

{Абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

інші питання, вирішення яких сприятиме виконанню таких робіт (у разі потреби).

{Абзац дванадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

5. До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також осіб, залучених до здійснення заходів національного спротиву), а саме:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 716 від 21.06.2022}

працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, - у порядку переведення;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 475 від 23.09.2014}

З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір.

За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада).

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

6. Забороняється залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей та дітей віком від чотирнадцяти до п'ятнадцяти років, жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров'я.

7. Оповіщення, збір і комплектування груп працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, безпосередньо забезпечується військовим командуванням за сприяння сільських та селищних голів, керівників підприємств (включаючи житлово-експлуатаційні підприємства, навчальні заклади тощо). Військове командування для організації залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт здійснює заходи щодо:

забезпечення реєстрації (ведення обліку) працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, проведення їх інструктажу, в тому числі з питань техніки безпеки;

забезпечення таких осіб засобами індивідуального захисту та робочим інструментом;

планування та ведення обліку обсягів випуску продукції, виконання робіт і надання послуг.

На осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1169 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

8. Суспільно корисні роботи визначаються військовим командуванням разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування або військовими адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням орієнтовного переліку згідно з додатком, а в разі відсутності такої можливості самостійно з урахуванням обставин, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і несприятливих факторів техногенного, природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1169 від 30.12.2015№ 716 від 21.06.2022}

9. Забороняється виконання суспільно корисних робіт на радіаційно або хімічно забруднених територіях, у районах ведення бойових дій, виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування вибухонебезпечних предметів, а також на необоронюваній місцевості.

10. Працівникам функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати у разі виконання норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлену з урахуванням положень Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється за рахунок коштів замовника або коштів місцевих держадміністрацій або благодійних внесків чи пожертвувань, або інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються зареєстрованими безробітними, здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, передбачених для виконання громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється шляхом спрямування коштів на:

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

оплату праці у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на дату її нарахування, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлену з урахуванням положень Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема у період тимчасової непрацездатності в межах дії строкового трудового договору;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в межах дії строкового трудового договору;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

оплату проїзду в межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку осіб, які беруть участь у суспільно корисних роботах (у разі потреби).

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ  312 від 10.04.2019}

{Додаток виключено на підставі Постанови КМ № 1169 від 30.12.2015}

 


 

Додаток 
до Порядку

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 
суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану

 1. Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності. 
 2. Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг. 
 3. Будівництво захисних споруд цивільного захисту, швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та створення найпростіших укриттів, протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.
 4. Ремонт і будівництво житлових приміщень.
 5. Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування існуючих наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття.
 6. Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях, у портах тощо.
 7. Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання врожаю, сінокосіння).
 8. Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру.
 9. Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій.
 10. Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної безпеки на випадок надзвичайних ситуацій.
 11. Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.
 12. Упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд.
 13. Заготівля дров для опалювального сезону.
 14. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів.

{Порядок доповнено Додатком згідно з Постановою КМ № 716 від 21.06.2022}

                                  Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора