Отинійська громада
Івано-Франківська область, Коломийський район

Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю

Дата: 14.07.2022 13:11
Кількість переглядів: 221

 

                                                                     Фото без опису

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 червня 2022 р. № 702
Київ

Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю

Відповідно до частини шостої статті 47 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2022 р. № 702

     

ПОРЯДОК
надання допомоги по частковому безробіттю

1. Цей Порядок визначає умови, механізм виплати застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю, строки, розмір та критерії її надання, а також механізм повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

регіональні центри зайнятості - обласні та Київський міський центри зайнятості;

центри зайнятості - міські, районні і міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості;

допомога по частковому безробіттю - вид державної підтримки застрахованих осіб (працівників та фізичних осіб - підприємців) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину;

зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) - тимчасове зупинення (скорочення) господарської діяльності роботодавця або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину, що призвело до часткового скорочення тривалості робочого часу його працівників або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, та втрати ними частини заробітної плати (доходу);

організаційно-виробничі причини - перепрофілювання, технічне переоснащення, зміна технології виробництва, перехід на інші види сировини з метою подолання причин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва (виконання робіт, надання послуг) роботодавця або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, та зокрема не пов’язані із припиненням трудових відносин із працівниками.

Термін “застрахована особа” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, термін “роботодавець” - у значенні, наведеному в Законі України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”.

3. Джерелами фінансування допомоги по частковому безробіттю є кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам (працівникам та фізичним особам - підприємцям) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Допомога по частковому безробіттю не надається працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування або закладів, установ, організацій, утворених ними в установленому порядку, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету.

5. Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, зазначені в пункті 4 цього Порядку, за яких (які) протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), що призвело до втрати ними частини заробітної плати (доходу), сплачено (сплатили) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У разі коли протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги по частковому безробіттю законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами, не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду.

6. Критеріями для надання допомоги по частковому безробіттю є:

зупинення (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників роботодавця, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30 і більше відсотків на місяць;

рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, становить 30 і більше відсотків на місяць;

відсутність у роботодавця або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, заборгованості із виплати заробітної плати та/або сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та/або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом шести місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

сплата роботодавцем за кожного працівника або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), а в разі, коли протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги по частковому безробіттю законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами, не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду;

роботодавець не є фондом соціального страхування.

7. Допомога по частковому безробіттю не надається в разі, коли:

зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

працівник відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу в роботодавця з повним робочим днем (тижнем) або працює в роботодавця за сумісництвом, або проходить альтернативну (невійськову) службу;

протягом шести місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), у роботодавця або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та/або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, перебуває у процесі припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності, визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом або стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство, перебуває у процесі санації;

роботодавець є органом державної влади, органом місцевого самоврядування або закладом, установою, організацією, що утворені зазначеними органами в установленому порядку та які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету.

8. Допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості за зверненням роботодавця або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, для її виплати працівникам або фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою та яка не отримує допомогу по частковому безробіттю як працівник.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини (крім осіб, які працюють у роботодавця за сумісництвом).

Виплата допомоги по частковому безробіттю не здійснюється за період отримання працівником оплати простою, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, призупинення трудових відносин.

Виплата допомоги по частковому безробіттю фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами, здійснюється центром зайнятості.

9. Допомога по частковому безробіттю на умовах, визначених цим Порядком, надається щомісяця пропорційно робочому часу працівника або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, який скорочено.

У разі скорочення тривалості робочого часу працівника або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, розрахунок розміру допомоги по частковому безробіттю такого працівника або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, за відповідний місяць здійснюється за такою формулою:https://zakonst.rada.gov.ua/images/loader.gif

де   РДЧБК - розмір допомоги по частковому безробіттю конкретного працівника або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, за відповідний місяць періоду зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

СРД:

- для найманих працівників - тарифна ставка (оклад), встановлена (встановлений) працівникові за відповідний місяць, середня заробітна плата (у разі застосування нетарифної системи оплати праці);

- для фізичних осіб - підприємців, які є застрахованими особами, - середній розмір місячної бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рік, що передує року звернення, відповідно до звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску відповідно до форм, затверджених наказами Мінфіну від 19 червня 2015 р. № 578 “Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку” і від 2 жовтня 2015 р. № 859 “Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи”, за звітні періоди після 1 січня 2021 р.;

- для фізичних осіб - підприємців, які є застрахованими особами та в яких відсутня база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рік, що передує року звернення, - середній розмір бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності та з яких фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, сплачувала єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

НРЧ - кількість годин нормальної тривалості робочого часу за відповідний місяць;

СРЧ - кількість годин скороченого робочого часу за відповідний місяць.

Максимальний розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або фізичну особу - підприємця, яка є застрахованою особою, не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

10. Сума допомоги по частковому безробіттю надається роботодавцям для виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам, а також фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами, на строк зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

11. Фінансування допомоги по частковому безробіттю може здійснюватися в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

12. Роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

У разі коли зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) відбулося після введення воєнного стану в Україні до набрання чинності Закону України від 21 квітня 2022 р. № 2220-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану” роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом.

13. Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги по частковому безробіттю (далі - заява):

в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, - на адресу офіційної електронної пошти відповідного центру зайнятості;

у паперовій формі - особисто до центру зайнятості.

Заява подається роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, до центру зайнятості за місцем провадження його (її) господарської діяльності.

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості.

14. До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій або електронній формі, роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, додають:

роботодавець - відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з цим Порядком, за формою згідно з додатком 1;

фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою та звертається за отриманням допомоги, - відомості про себе за формою згідно з додатком 2.

У разі подання відомостей про себе та найманих працівників фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2.

У разі подання заяви в електронній формі на заяву та додані до неї документи накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

15. Підтвердження сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями та фізичними особами - підприємцями, які є застрахованими особами, здійснюється в порядку обміну інформацією між Державною службою зайнятості, ДПС та Пенсійним фондом України.

У разі відсутності необхідної інформації роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, подає витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами (щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

16. Для визначення та підтвердження відомостей про застрахованих осіб, зазначених роботодавцем та фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, у заяві, використовуються відомості, подані Пенсійним фондом України.

ДПС протягом кожного робочого дня передає Пенсійному фонду України відомості про страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або звільнені від сплати зазначеного внеску, у тому числі відомості про наявність у них заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сформовані ДПС станом на 1 число місяця.

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, про застрахованих осіб та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до 10 числа, формує та передає центру зайнятості інформацію про застрахованих осіб, працевлаштованих у відповідного страхувальника, фізичних осіб - підприємців, які є застрахованими особами, що містить актуальні відомості на дату і час подання заяви.

Порядок інформаційної взаємодії між ДПС, Пенсійним фондом України, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.

17. Рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня подання роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, документів, передбачених пунктами 13 і 14 цього Порядку.

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю оформляється наказом регіонального центру зайнятості.

У разі подання неповного пакета документів, передбачених пунктами 13 і 14 цього Порядку, або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості у строки, передбачені цим пунктом, повідомляє про це роботодавцю або фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості.

У разі повторного подання роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, документів, передбачених пунктами 13 і 14 цього Порядку, після їх доповнення або доопрацювання рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня повторного подання роботодавцем/фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, документів відповідно до вимог цього Порядку.

18. Щодо рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати його прийняття направляє роботодавцю або фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, на електронну адресу, зазначену в заяві, зазначеній у пункті 13 цього Порядку, відповідну інформацію, у тому числі з обґрунтуванням причин відмови відповідно до вимоги статті 47 Закону України “Про зайнятість населення” та цього Порядку.

У разі коли роботодавцю або фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, відмовлено в наданні допомоги по частковому безробіттю з незалежних від нього (неї) причин, він (вона) має право повторно звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю в межах строку зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

19. Рішення регіонального центру зайнятості про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або суду.

Державний центр зайнятості має право переглянути рішення, скасувати його частково або повністю та зобов’язати регіональний центр зайнятості розглянути питання про надання допомоги по частковому безробіттю повторно.

20. Перерахування коштів на поточний рахунок фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, або роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється центром зайнятості щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості на підставі відомостей про осіб, наданих роботодавцем за формою згідно з додатком 3, а фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, - за формою згідно з додатком 4.

Роботодавець щомісяця до 10 числа за попередній місяць подає центру зайнятості відомості за формою згідно з додатком 3, а фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, - за формою згідно з додатком 4.

У разі виявлення в поданих відомостях невідповідностей із даними реєстру страхувальників та/або реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування строк перерахування коштів фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, або роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю може бути продовжено з метою усунення невідповідностей фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, або роботодавцем до п’яти робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення центру зайнятості.

21. Роботодавець виплачує допомогу по частковому безробіттю працівникам у строк не більш як три робочі дні після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю (відомістю на виплату грошей). Копія зазначеної відомості (відомості на виплату грошей) з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника в безготівковій формі подається центру зайнятості не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

У разі скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) у працівників, фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, які не включені до відомостей про осіб, щодо яких вже прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю, роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, додатково подає центру зайнятості на розгляд відомості про таких осіб. Регіональний центр зайнятості опрацьовує подані відомості на предмет відповідності зазначених осіб вимогам цього Порядку та приймає відповідне рішення.

У разі припинення трудових відносин між роботодавцем і працівником, щодо якого роботодавцем були подані відомості, передбачені пунктом 20 цього Порядку, виплата такій особі допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким така особа перебувала у трудових відносинах, відповідно до поданих відомостей, передбачених пунктом 20 цього Порядку, до припинення трудових відносин.

У разі припинення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, щодо якої подані відомості, передбачені пунктом 20 цього Порядку, виплата допомоги по частковому безробіттю здійснюється центром зайнятості відповідно до поданих відомостей, передбачених пунктом 20 цього Порядку, до припинення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою.

22. Протягом 180 календарних днів виплата допомоги по частковому безробіттю (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів - протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) та протягом відповідного строку після завершення виплати такої допомоги роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою та отримувала допомогу по частковому безробіттю, має забезпечити збереження гарантій зайнятості працівників, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю/ведення підприємницької діяльності.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю (розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктом 1 статті 36, частиною третьою статті 38, пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України), протягом 180 календарних днів з дня закінчення виплати допомоги (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів - протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) кошти такої допомоги повертаються роботодавцем у повному обсязі до Фонду в розмірі виплаченої звільненій особі допомоги по частковому безробіттю.

У разі припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою та отримувала допомогу по частковому безробіттю, протягом 180 календарних днів з дня закінчення виплати допомоги (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів - протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) кошти такої допомоги повертаються отримувачем у повному обсязі до Фонду в розмірі виплаченої такій особі допомоги по частковому безробіттю.

У разі припинення трудових відносин між роботодавцем і працівником, щодо якого роботодавцем були подані відомості, передбачені пунктом 20 цього Порядку, у період між поданням зазначених відомостей і перерахуванням центром зайнятості роботодавцю коштів для виплати такому працівникові допомоги по частковому безробіттю кошти, отримані роботодавцем за період після припинення трудових відносин, повертаються до Фонду.

У разі припинення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, щодо якої подані відомості, передбачені пунктом 20 цього Порядку, у період між поданням зазначених відомостей і перерахуванням центром зайнятості коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю зазначені кошти не перераховуються, а кошти, отримані нею за період після припинення державної реєстрації, повертаються до Фонду.

За наявності підстав, передбачених цим пунктом, центр зайнятості вживає заходів до повернення в повному обсязі коштів, наданих роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю та фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, відповідно до законодавства.

23. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, а фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, - центром зайнятості з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу в межах строку зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

У разі коли роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, звертається за отриманням допомоги по частковому безробіттю повторно в межах 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), допомога по частковому безробіттю надається працівникам або фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, які (яка) отримували (отримувала) її менше строку, визначеного абзацом першим цього пункту. При цьому тривалість виплати допомоги по частковому безробіттю для таких (такої) працівників або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, не може перевищувати строку, визначеного абзацом першим цього пункту.

24. Роботодавець та фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, несе відповідальність за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання допомоги по частковому безробіттю, та цільове використання коштів Фонду відповідно до законодавства.

25. У разі виявлення факту подання роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, недостовірних документів і відомостей, що є підставою для надання допомоги по частковому безробіттю, кошти, отримані роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, повертаються до Фонду в повному обсязі в розмірі виплаченої такій особі допомоги по частковому безробіттю.

У разі подання недостовірних документів і відомостей, передбачених цим Порядком і пунктом 2 частини другої статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, нецільового використання роботодавцем коштів Фонду або використання їх з порушенням цього Порядку роботодавець та фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, добровільно чи на підставі рішення суду зобов’язаний (зобов’язана) повернути Фонду кошти, отримані або використані з порушенням цього Порядку та зазначеного Закону.

26. Кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю не надаються роботодавцям та фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами, якими не дотримано вимог статті 47 Закону України “Про зайнятість населення” та цього Порядку.

27. Центр зайнятості (у разі потреби із залученням представників територіальних органів Держпраці) має право перевіряти документи та відомості, подані роботодавцем та фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, для прийняття рішення, отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду.

Центр зайнятості має право зупиняти перерахування роботодавцю та фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, коштів Фонду для виплати працівникам та фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою, допомоги по частковому безробіттю:

на час проведення перевірки документів та відомостей, що стали підставою для прийняття рішення про надання такої допомоги, наданих роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, але не більш як на 30 календарних днів;

у разі відмови або перешкоджання роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, у проведенні такої перевірки - на період до фактичної дати її проведення.

Виплата допомоги по частковому безробіттю припиняється в разі відмови або перешкоджання роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, у проведенні перевірки протягом 30 календарних днів.

Центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, шляхом проведення відповідної перевірки протягом періоду отримання таких виплат. Остаточна перевірка цільового використання коштів проводиться протягом 180 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам.

Під час проведення перевірки центр зайнятості має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, у тому числі в письмовій формі.

Перевірка може бути проведена за місцезнаходженням роботодавця, у приміщенні центру зайнятості або дистанційно з використанням будь-яких засобів комунікації. Роботодавець зобов’язаний допустити працівників центру зайнятості до проведення перевірки, а в разі її проведення у приміщенні центру зайнятості або дистанційно - подати відповідні документи.

28. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для виплати роботодавцем допомоги по частковому безробіттю працівникам, а також фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами, розглядаються Державним центром зайнятості або в установленому законодавством порядку.

 
 

Додаток 1
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини четвертої статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”

 

Додаток 2
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про фізичну особу - підприємця, яка є застрахованою особою, щодо якої виконуються вимоги частини четвертої статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”

 

Додаток 3
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини четвертої статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”

 

Додаток 4
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про фізичну особу – підприємця, яка є застрахованою особою, щодо якої виконуються вимоги частини четвертої статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2022 р. № 702

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306 “Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1193).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 453 “Про внесення змін до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 p., № 47, ст. 1501).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 600 “Деякі питання надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 p., № 59, ст. 1868).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 74 “Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю” (Офіційний вісник України, 2021 p., № 13, ст. 540).

5. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 р. № 191 (Офіційний вісник України, 2021 p., № 23, ст. 1074).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 і від 22 квітня 2020 р. № 306, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 635 (Офіційний вісник України, 2021 p., № 51, ст. 3157).

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

                                                     « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора